فکر کنم
اضافه وزنِ این روزهام
به خاطر گریه هایی ست که نکرده ام،
دیگر
هیچکس اندازه ی روحم نمی شود،
لباس گشادِ شعرهام
که با هم در آن
جا می شدیم هم
آب رفته،
بگذریم..
دکترِخوبِ «تغذیه ی روح»
جایی سراغ داری!؟
می خواهم کمی سبُک شوم...

مریم احمدی

 

 


برچسب‌ها: مریم احمدی

تاريخ : | | نویسنده : شهروز |
 

 

مگه می شه این خونه رو ترک کنم؟

تو رو بسپرم دست عشق جدید؟

مگه تو نمیدونی من عاشقم؟

چشام این همه اشتباهو ندید؟

 

مریم گلپور


برچسب‌ها: مریم گلپور

تاريخ : | | نویسنده : شهروز |
 

 

 

 

 

 دورِ تموم شهر من، دیوارهای ممتده

هیشکی نمیدونه دُرست، چی به سر شهر اومده

 


من عابر این کوچه هام ، این زادگاه لعنتی

تو طعم بارونی واسم ، دلخوشیِ موقتی

 

فرید آزاد


برچسب‌ها: فرید آزاد

تاريخ : | | نویسنده : شهروز |
 

 

 

 

تو رو کجا پیدا کنم؟ من که توی تو گم شدم

کجا خودمو گم کنم، کجا تورو پیدا کنم ؟

تو رو کجا گمت کنم، که دیگه پیدات نکنم؟

چطور رها شم ازغمت ، چطور تورو رهاکنم

 

 

شاید به گوشت برسه

آهنگ حق حقم یه شب

دیوونه ی تنت داره

میسوزه تو دامن تب

...

 

مهلا حسینیان زاده 


برچسب‌ها: مهلا حسینیان زاده

تاريخ : | | نویسنده : شهروز |

 

امروزوفردا می کنم    
تا تو منو صدا کنی
تردید وُ از نگاه روز
از دل شب رها کنی

عین  غروب رفتنم
جونی نمونده توتنم
به حُرمت چشای تو
خستمو دم نمی زنم

یه عمره فریادِ سکوت
نشسته روی حنجره
حسرت آسمون پاک
مونده رو قلب پنجره 

تموم قلبم مال تو
اگه صدام نمی رسه
ببین بُریدم از خودم
بیا این  انتظار بَسه

 

محسن شعبانی


برچسب‌ها: محسن شعبانی

تاريخ : | | نویسنده : شهروز |
 

 

 

شانه هایم 

زیر بازوهای تو 

از غم

سبک اند...

مهلا حسینیان زاده

 


برچسب‌ها: مهلا حسینیان زاده

تاريخ : | | نویسنده : شهروز |
 

 

 

 

 

 

 

خنجری بر شانه هایم لانه دارد نازنین 
هست اگر زخمی دلم صد شانه دارد نازنبن
ما تمام کوچه های درد را پیموده ایم
در پس این کوچه عشقت خانه دارد نازنین
دست در دامان هر کس میزنم بی حاصلست
دامنت در آسمان گلخانه دارد نازنین
غنچه ی چشمان تو تا باز شد پروانه هم
ذره ای از سوختن پروا ندارد نازنین
شعر عشق تو مرا بی خود نمیخواند به خویش
بیت هایش خنجری جانانه دارد نازنین

ارغوان رحمت جو
کتاب رویای آبی
 

برچسب‌ها: ارغوان رحمت جو

تاريخ : | | نویسنده : شهروز |

 

قفس
یعنی دهان من،
وقتی زبانم
روی اسم تو قفل می شود...

 

مریم احمدی


برچسب‌ها: مریم احمدی

تاريخ : | | نویسنده : شهروز |
 

 

 

 

اندوه 
ديوار كهنه اي ست 
بي پنجره 

پنجره اي 
رو به بن بست

بن بستي 
بدون نام 

نامي
كه من نيستم 
در گلوي تو 

اندوه 
منم 
بي پنجره 
بي نام 
بي تو
كه تمام ديوارهاي كهنهء دنيا 
در گلويم
ترك خورده اند 
 
ماندانا  طورانی 
 
 

برچسب‌ها: ماندانا طورانی

تاريخ : | | نویسنده : شهروز |